Intake formulier

Intakeformulier basisschool Maria Goretti Gennep
 
Beste ouders,
 

Welkom, wij vinden het fijn dat u kennis met onze school wilt maken en vertrouwen in ons stelt. Van harte nodig ik u uit om dit formulier in te vullen en het aan ons toe te doen komen. Na ontvangst neemt Isabel Jansen, intern begeleider van onze school, contact met u op voor een gesprek en een rondleiding door onze mooie school. Tijdens deze ontmoeting neemt zij het ingevulde formulier samen met u door.

Meer informatie over de verdere procedure vindt u onderaan in het formulier.Gegevens leerling
(Paspoort of ID-bewijs meenemen aub. bij het intakegesprek!)
Gegegevens ouder / verzorger 1:
(Paspoort of ID-bewijs meenemen aub. bij het intakegesprek!)
Opleiding ouders / verzorgers:

Heeft u een opleiding gevolgd in Nederland dan kunt u dit hieronder aangeven door het aankruisen van één of meerdere mogelijkheden. Heeft u een opleiding gevolgd in het buitenland en is deze vergelijkbaar met een Nederlandse opleiding dan kunt u ook dit hieronder aankruisen. Is uw opleiding niet te vergelijken met een Nederlandse opleiding dan kunt u hiervoor een formulier invullen dat verkrijgbaar is bij de administratie van onze school.
 • Categorie 1:
  - (speciaal) basisonderwijs / lager onderwijs of (v)so-zmlk
 • Categorie 2:
  - Praktijkonderwijs / LWOO
  - VMBO basis- of kaderberoepsgerichte leerweg, lager beroepsonderwijs, lagere agrarische school, lagere technische school, lager economisch en administratief onderwijs,lager huishoud- en nijverheidsonderwijs, ambachtssschool, huishoudschool.
  - niet meer dan 2 afgeronde klassen / leerjaren MAVO, VMBO gemengde leerweg, VMBO theoretische leerweg, HAVO, VWO. 
 • Categorie 3:
  - meer dan 2 afgeronde klassen / leerjaren in een andere schoolopleiding in het voortgezet onderwijs aansluitend op het basisonderwijs afgerond (MAVO, VMBO theoretische leerweg, HAVO, VWO)
  - MBO / HBO / WO
Aanvullende opmerkingen en/of suggesties:
Gegegevens ouder / verzorger 2:
(Paspoort of ID-bewijs meenemen aub. bij het intakegesprek!)
Aanvullende opmerkingen en/of suggesties:
Voorschoolse educatie van het kind: (indien van toepassing)

Heeft uw kind een VVE-indicatie? (Extra dagdeel op de peuterspeelzaal gehad?).

Gegevens van de vorige school: (indien van toepassing)

Bijzonderheden en/of aanvullende informatie over het kind: 

Denkt u dat uw kind extra aandacht of begeleiding nodig heeft?

Privacy:

Onze school gaat behoedzaam om met privacy.
De fotopagina op onze website (www.bs-mariagoretti.nl) is afgeschermd met een wachtwoord. Twee-wekelijks verschijnt ons InfoBlad op onze website. Wij vragen alle nieuwe ouders om toestemming voor het plaatsen van foto's waarop onze kinderen herkenbaar zijn.

Heeft u bezwaar tegen het plaatsen van foto's van uw kind op de website van school en in het InfoBlad waarop uw kind herkenbaar is?

Net als onze leerlingen zijn ook de leerkrachten voortdurend bezig met hun ontwikkeling. Soms wordt beeldmateriaal gemaakt in de groep voor observatie en/of leerdoeleinden.  en intern gebruik.

Heeft u bezwaar tegen beeldmateriaal waarop uw kind herkenbaar is voor intern gebruik ?

Tot slot vragen wij u toestemming om indien nodig informatie in te winnen.

Heeft u er bezwaar tegen dat basisschool Maria Goretti, indien gewenst, contact legt en informatie opvraagt bij eerder genoemd kinderdagverblijf / peuterspeelzaal en/of vorige school?


Ondertekening:
(De ondertekening vindt plaats in het intakegesprek)
 
Ik / wij hebben kennis genomen van:


Ouder / verzorger 1:                                            Ouder / verzorger 2:                    

 
 

Hoe nu verder? Het intakegesprek:

Wanneer wij dit inschrijfformulier van u hebben ontvangen nemen we zo snel mogelijk contact met u op om een afspraak te maken. U wordt (mét uw kind) op school uitgenodigd voor een gesprek en een rondleiding door onze school.
 • Bij een inschrijving is het nodig dat wij een kopie maken van een paspoort of het ID-bewijs van uw kind. Neemt u dit mee?
 • Na een rondleiding door onze school en de klas waarin uw kind geplaatst wordt komen de volgende onderwerpen aan de orde:
  - Samen met u nemen we het intakeformulier door,
  - we bespreken de inhoud van de school-ouderovereenkomst (zie website),
  - we bespreken aanvullende informatie, zowel over uw kind als over de school.
  - U heeft alle gelegenheid tot het stellen van vragen.
 • Wij willen graag verder van u wat aanvullende informatie:
  - Naam en telefoonnummer van uw huisarts en tandarts.
  - En vragen wij naar het gehoor-, en het gezichtsvermogen van uw kind en de algemene gezondheid. Ook informatie over de thuistaal, het eetgedrag, het slapen en het  spelen in de thuissituatie is voor ons van belang of informatie over ingrijpende zaken die het kind mee gemaakt heeft zoals een scheiding of een verhuizing.
  - Hoe is de (spraak) ontwikkeling van uw kind verlopen? Komt er dyslexie voor in uw familie? Kan uw kind zelfstandig eten en drinken / naar het toilet? Hoe gaat uw kind om met andere kinderen? Welke interesses heeft uw kind?
Na het gesprek wordt de informatie intern door gesproken en wordt bekeken of de school de onderwijsbehoefte van het kind goed kan beantwoorden. Als dit het geval is volgt er contact met de leerkracht wanneer uw kind op school komt oefenen en wordt de inschrijfprocedure verderaf gehandeld.

Mocht u verdere vragen hebben tot dit moment kunt u contact op nemen met de school.
Wij danken u hartelijk voor uw vertrouwen in onze school.

Met vriendelijke groet,
Team basisschool Maria Goretti Gennep

 
* Verplichte velden