Digitale Nieuwsbrief Maria Goretti Gennep

12-11-2018
Beste ouders, collega’s en vrienden van Maria Goretti,
 
Met plezier stuur ik jullie de nieuwe Nieuwsbrief van onze school.
Deze verschijnt alleen digitaal.
Geïnteresseerden kunnen zich op toezending abonneren via het emailadres:
info@bs-mariagoretti.nl
 
Stukjes van onze leerlingen houden wij zo authentiek mogelijk. De bijdrage van leerlingen is voor ieder individueel kind een knappe persoonlijke prestatie.
 
Klik op onze "krantenjongen" en je wordt doorgeschakeld.
 

(12112018
te)