Leerlingen van onze school denken en praten mee ...

De Maria Gorettischool wil de initiatieven en betrokkenheid van de leerlingen vergroten bij alles wat er plaats vindt binnen school; hoe zien onze leerlingen hun school, wat zouden zij anders willen.
Daarnaast ziet de school de leerlingenraad als een manier om kinderen te leren om te gaan met meningsvorming, burgermansschap, onderhandeling en taalvaardigheid. Leerlingen leren na te denken over organisatie, besluitvorming, zich te presenteren en een mening naar voren te brengen. Als vertegenwoordigers van de groepen 4 tm 8 nemen zij hun taak erg serieus.