Leerlingen van onze school denken en praten mee ...

De Maria Gorettischool wil de initiatieven en betrokkenheid van de leerlingen vergroten bij alles wat er plaats vindt binnen school; hoe zien onze leerlingen hun school, wat zouden zij anders willen.
Daarnaast ziet de school de leerlingenraad als een manier om kinderen te leren om te gaan met meningsvorming, burgermansschap, onderhandeling en taalvaardigheid. Leerlingen leren na te denken over organisatie, besluitvorming, zich te presenteren en een mening naar voren te brengen. Als vertegenwoordigers van de groepen 4 tm 8 nemen zij hun taak erg serieus.


Tijdens de vergaderingen worden belangrijke zaken besproken rond de school; de inrichting van het schoolplein, acties etc. De leerlingenraad wordt ingezet bij het OpenHuis, presentaties en ... sollicitatieprocedures.
De leerlingenraad past binnen onze visie op goed onderwijs. Het stimuleert de samenwerking tussen leerlingen en doet een beroep op de verantwoordelijkheid voor zichzelf, anderen en hun omgeving. 

De leerlingenraad heeft in principe iedere 1ste dinsdag van de maand om 13:30u overleg met de directeur.
In de hal van deschool hangt een foto van de leerlingenraad. In het InfoBlad verschijnen regelmatig verslagjes van de besprekingen. Ook is daar een ideeënbus voor de leerlingenraad te vinden.
(18102016te)