Wie helpt?

Een school kán alleen school zijn wanneer het schoolteam er in slaagt samenwerking met ouders te realiseren en sámen op te trekken.
Dat komt niet alleen de noodzakelijke communicatie en het wederzijds vertrouwen ten goede,
maar doet ook wonderen voor het pedagogisch leer- en werkklimaat waarin onze leerlingen zich dagelijks begeven.

Wanneer kinderen merken dat juffen, meesters en ouders sámen de school dragen, voedt dit het veiligheidsgevoel en het welbevinden.
En misschien zijn dit wel de belangrijkste pijlers om tot leren en presteren te komen.

Onderlinge samenwerking leidt tot betrokkenheid en zorgzaamheid. In het onderwijs betiteld als 'eigenaarschap'.
Onze school functioneert als leer- en werkgemeenschap optimaal wanneer alle betrokken zich een beetje 'eigenaar' van de school voelen.
In dit uitgangspunt ligt ook de basis om hulp te (durven) vragen.
En daarbij rekenen wij als school in eerste instantie op de ouders van onse leerlingen.

Basisschool Maria Gorettischool heeft op dit moment de volgende vragen en verzoeken waarbij ouders kunnen helpen:


Schaken:
  • (01092017te) Op verschillende manieren promoot Maria Goretti schaken voor kinderen. De directeur zou graag een schaakclubje aan de school verbinden voor leerlingen maar dat is onverenigbaar met zijn werkzaamheden voor school. Welke ouder, vrijwilliger of grootouder verzorgt wekelijks na school schaakles en schaken voor onze leerlingen.
De Boekenkamer (BOS Bieb op School):
  • (01092017te) Wij zoeken altijd versterking van onze vrijwilligers voor de Bieb Op School (BOS). Wie komt ons helpen bij het uitlenen van boeken en boekjes aan onze kinderen.
Schoolgebouw:
  • (28082017te) Welke knappe en technische ouder kan een raampje maken in de deur van onze kleutergroep?
Schoolplein en tuin:
  • (01092017te) Wie helpt ons het prachtige groene schoolplein te onderhouden.
Stagiaires:
  • (01092017te) De Maria Gorettischool is een stage-vriendelijke school. We streven er naar in alle groepen van de school stagiaires te plaatsen (PABO/ROC). Ook is er ruimte voor een stagiaire ICT (BOL 3/4 of HBO).
Kúnt en wilt u ons helpen, neem dan contact op met directeur Tejo (0485 511783).

En alvast hartelijk dank namens de kinderen, leerkrachten en ouders van bs Maria Goretti.

(26062018te)