Arbo en veiligheid op Maria Goretti:

Conform de Wet Arbeidsomstandigheden voert iedere school beleid ten aanzien van veiligheid. Bij de stichting 'Lijn83' is dit vastgelegd en onderverdeeld in de volgende gebieden:
  • 1 Veiligheid van gebouwen (gebruikersvergunning)
  • 2 De wettelijke bepalingen uit de Arbo wet (arbobeleidsplan)
  • 3 Protocollen rondom veiligheid (calamiteitenplan, ontruimingsplan, inruimplan)
  • 4 Protocollen rondom sociale veiligheid, zoals daar zijn protocollen op het terrein van agressie en geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en pesten.
Voor alle gebieden geldt dat 'Lijn83po' het kader schept, maar dat elke school onder de stichting het schoolspecifieke deel aanvult.

Het raamplan sociale veiligheid is ter instemming aangeboden aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Het schoolspecifieke gedeelte aan de eigen medezeggenschapsraad (MR).
Het doel van deze protocollen is dat alle betrokkenen op de hoogte zijn van de vastgelegde afspraken rondom veiligheid.