Vakantierooster 2018 - 2019 en lesvrije dagen
 
Begin schooljaar: maandag 
Herfstvakantie: maandag
Kerstvakantie: maandag
Krokusvakantie: maandag
Goede Vrijdag: vrijdag
2e Paasdag: maandag
Koningsdag: vrijdag
Meikanatie: maandag
Hemelvaart: maandag
2ePinksterdag: maandag
Zomervakantie: maandag
Studiedagen team:

 

6 dec 2018
(vanaf 12:00u)

(vanaf 12:00u)

(vanaf 12:00u)

Wanneer u buiten de bovenstaande vakanties en lesvrije dagen extra verlof wilt aanvragen voor uw kind kunt u hiervoor een aanvraagformulier downloaden of vragen op de administratie van de school.
Dit formulier moet uiterlijk 10 dagen van tevoren ingevuld en ondertekend worden ingeleverd bij de directeur van de school.
Extra verlof wordt slechts bij uitzondering verleend. Kaders hiervoor zijn opgesteld door de leerplichtambtenaar van de gemeente Gennep.

(24062018te)
 
  Aanvraagformulier extra verlof