Vakantierooster 2017 - 2018 en lesvrije dagen
 
Begin schooljaar: maandag 28 augustus
Herfstvakantie: maandag 16 oktober tm vrijdag 20 oktober
Kerstvakantie: maandag 25 december tm vrijdag 5 januari
Krokusvakantie: maandag 12 februari tm vrijdag 16 februari
Goede Vrijdag: vrijdag 30 maart
2e Paasdag: maandag 2 april
Koningsdag: vrijdag 27 april
Meikanatie: maandag 30 april tm vrijdag 4 mei
Hemelvaart: maandag 7 mei tm vrijdag 11 mei
2ePinksterdag: maandag 21 mei
Zomervakantie: maandag 9 juli tm vrijdag 17 augustus
Studiedagen team:

 
20 nov 2017
6 dec 2017
22 dec 2017 (vanaf 12:00u)
15 jan 2018
9 feb 2018 (vanaf 12:00u)
30 mei 2018
6 juli 2018 (vanaf 12:00u)

Wanneer u buiten de bovenstaande vakanties en lesvrije dagen extra verlof wilt aanvragen voor uw kind kunt u hiervoor een aanvraagformulier downloaden of vragen op de administratie van de school.
Dit formulier moet uiterlijk 10 dagen van tevoren ingevuld en ondertekend worden ingeleverd bij de directeur van de school.
Extra verlof wordt slechts bij uitzondering verleend. Kaders hiervoor zijn opgesteld door de leerplichtambtenaar van de gemeente Gennep.

(01092017te)
 
  Aanvraagformulier extra verlof