Vakantierooster 2018 - 2019 en lesvrije dagen
 
Begin schooljaar: maandag 20 augustus 2018
Herfstvakantie: maandag 15 okt 2018 - vrijdag  19 okt 2018 
Kerstvakantie: maandag 24 dec 2018 - vrijdag 4 jan 2019
Krokusvakantie: maandag 4 mrt 2019 - vrijdag 8 mrt 2019
Goede Vrijdag: vrijdag 19 apr 2019
Meivakantie: maandag 22 apr 2019 - 3 mei 2019
Hemelvaart: donderdag 30 mei 2019 - vrijdag 31 mei 2019
2ePinksterdag: maandag 10 jun 2019
Zomervakantie: maandag 8 jul 2019 - vrijdag 16 aug 2019
Studiedagen team:

 

Woensdag 24 okt 2018 (hele dag)
Donderdag 6 dec 2018 (hele dag)
Vrijdag 21 dec 2018 (vanaf 12:00u)
Woensdag 13 feb 2019 (hele dag)
Vrijdag 1 mrt 2019 (vanaf 12:00u)
Woensdag 5 jun 2019 (hele dag)
Vrijdag 5 jul 2019 (vanaf 12:00u)

Wanneer u buiten de bovenstaande vakanties en lesvrije dagen extra verlof wilt aanvragen voor uw kind kunt u hiervoor een aanvraagformulier downloaden of vragen op de administratie van de school.
Dit formulier moet uiterlijk 10 dagen van tevoren ingevuld en ondertekend worden ingeleverd bij de directeur van de school.
Extra verlof wordt slechts bij uitzondering verleend. Kaders hiervoor zijn opgesteld door de leerplichtambtenaar van de gemeente Gennep.

(22082018te)
 
  Aanvraagformulier extra verlof