Medezeggenschapsraad Maria Goretti
 
De MR is een verplicht onderdeel van een basisschool. Hoe deze moet functioneren is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO).
Elke school heeft een schoolbestuur (in ons geval stichting Lijn 83 PO). Deze is eindverantwoordelijk voor de beslissingen die worden genomen door de school. De schoolleider neemt belangrijke beslissingen niet alleen, maar doet dat in overleg met de MR.


In de medezeggenschapsraad zitten vertegenwoordigers van de ouders (OMR) en vertegenwoordigers van het personeel (PMR). De grootte van de MR, is afhankelijk van het aantal leerlingen op een school. De MR van de Maria Goretti bestaat uit vier personen (twee ouders en twee personeelsleden). Alle ouders en personeelsleden van de school kunnen zich verkiesbaar stellen voor de medezeggenschapsraad. Verkiezingen vinden periodiek plaats.

In onze MR hebben zitting:
- Ron van den Goor (Ouder MR),
- Bart Kroon (Ouder MR),
- Femke Wenting (Personeel MR),
- Stans Jetten (Personeel MR)

 
De MR vergadert ongeveer zes keer per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar. De notulen worden na
goedkeuring gepubliceerd op de website van school.
De data van de MR vergaderingen worden vermeld in de ouderkalender.Schooljaar 2020-2021
Klik HIER voor de notulen van 12-10-2020
Klik HIER voor de notulen van 24-11-2020
Klik HIER voor de notulen van 12-01-2021
Klik HIER voor de notulen van 30-03-2021
Klik HIER voor de notulen van 18-05-2021
Klik HIER voor de notulen van 06-07-2021
Klik HIER voor het jaarverslag van 2020-2021

Schooljaar 2021-2022
Klik HIER voor de notulen van 29-09-2021

MR-activiteitenplan

Klik HIER voor het MR-activiteitenplan.