De oudervereniging

Op basisschool Maria Goretti is een ouderraad actief. Zij vormt het bestuur van de oudervereniging van de school. Alle ouders van leerlingen die ingeschreven zijn op Maria Goretti zijn automatisch lid van de oudervereniging. Deze vereniging heeft als doel de ouders van de leerlingen zoveel mogelijk te betrekken bij alles wat op school gebeurt. De ouderraad bestaat uit een groep van ongeveer 8 ouders en behartigt de belangen van alle ouders op school. De ouderraad helpt de school bij de organisatie van een aantal activiteiten op school. Zoals sinterklaas, kerstmis, carnaval, schoolreis en schoolkamp.


De ouderraad vergadert ongeveer acht keer per schooljaar. 
Het dagelijks bestuur van de ouderraad (voorzitter Martine Vos en secretaris/penningmeester Riekje Bernards) hebben periodiek overleg met het managementteam van de school. 

Ouders van leerlingen van basisschool Maria Goretti betalen per schooljaar een bedrag aan ouderbijdrage om de hierboven genoemde activiteiten te bekostigen. Deze ouderbijdrage is vrijwillig maar wel belangrijk om activiteiten die niet bekostigd worden toch te kunnen financieren.