De oudervereniging

Op basisschool Maria Goretti is een actieve ouderraad actief. Zij vormt het bestuur van de oudervereniging van de school.Alle ouders van leerlingen die ingeschreven zijn op Maria Goretti zijn automatisch lid van de oudervereniging.

De ouderraad

De ouderraad (het bestuur van de oudervereniging) heeft als doel de ouders van de leerlingen zoveel mogelijk te betrekken bij alles wat op school gebeurt. De ouderraad bestaat uit een groep van ongeveer 10 ouders. De ouderraad behartigt de belangen van alle ouders.De ouderraad helpt de school bij de organisatie van een groot aantal activiteiten op school. Bijvoorbeeld:
Sinterklaas - Opa&Oma-dag - excursies - kerstmis - carnaval - de tweejaarlijkse schoolreis - schoolkamp - het BabbelBlad etc. etc.


Leden van de ouderraad kunnen door andere ouders aangesproken worden over zaken die men graag naar voren wil brengen.
De ouderraad vergadert ongeveer acht keer per schooljaar. Een van de leerkrachten van het schoolteam is bij de OR-vergaderingen aanwezig als intermediair, zodat de lijn naar het schoolteam kort is en belangrijke zaken direct doorgegeven kunnen worden.
Het dagelijks bestuur van de ouderraad (voorzitter en secretaris) hebben periodiek overleg met de directeur van de school. 

Ouderbijdrage
Ouders van leerlingen van basisschool Maria Goretti betalen per schooljaar een bedrag aan ouderbijdrage om de hierboven genoemde activiteiten te bekostigen. Deze ouderbijdrage is in principe vrijwillig maar buitengewoon belangrijk om activiteiten die niet door de minister bekostigd worden te financieren.

De ouderbijdrage bedraagt € 30,00 per kind. Voor kleuters die instromen na 1 januari, is de ouderbijdrage € 2,50 per maand.
Voorbeeld: uw kind wordt op 6 januari ingeschreven, dan betaalt u 6 keer € 2,50 is € 15,00.

Als u een machtiging heeft ingevuld voor de ouderbijdrage wordt deze automatisch (in 1 of 2 keer per jaar) van uw rekening afgeschreven in oktober en februari.

De ouders van de schoolverlaters in groep 8 betalen voor het schoolkamp een extra bijdrage van € 35,00.
Dit bedrag wordt gebruikt voor de huur van de kamplocatie en de activiteiten op dit kamp.