Interne Contactpersonen

Overal waar gewerkt wordt, kunnen misverstanden ontstaan en kunnen fouten worden gemaakt. De beste manier om problemen op te lossen is de zaak te bespreken met de direct betrokkene, meestal de leerkracht. Als het probleem daarmee niet kan worden opgelost kunt u naar de directeur van de school stappen.

Het kan voorkomen dat u als ouder moeite heeft om naar de leerkracht of de directeur te gaan. Bijvoorbeeld omdat het probleem één van hen betreft. In die gevallen kunt u rechtstreeks terecht bij een (of beide) contactpersonen.

De contactpersonen voor onze school zijn (aug 2018):
Roos van Ottersdijk (moeder van Fee) en Isabel Jansen (IB).

Op de contactpersonen kunnen  ouders en/of kinderen een beroep doen wanneer er problemen zijn. Te denken is aan zaken als pesten, mishandeling, discriminatie en (seksuele) intimidatie.
Alle gesprekken worden vertrouwelijk behandeld. Er worden geen stappen ondernomen zonder de instemming of toestemming van de betrokkene.
Samen zwordt bekeken hoe het probleem het beste kan worden aangepakt en welke weg daarbij het beste kan worden bewandeld.
Er wordt informatie gegeven over mogelijke vervolgstappen zoals bijvoorbeeld doorverwijzing naar externe hulpverleningsinstellingen of de externe vertrouwenspersoon die u kan begeleiden bij het opstarten van een klachtenprocedure.

Vanzelfsprekend hopen wij dat u (of de kinderen) de contactpersonen niet (vaak) nodig zullen hebben. Mocht dit toch het geval zijn, dan kunt u hen persoonlijk aanspreken of via de site een bericht sturen. De telefoonnumers zijn te verkrijgen via school.


Voor hulp en advies u de contactpersonen van onze school hieronder bereiken.
 

  Roos van Ottersdijk       Isabel Jansen


(24062018te)