Basisschool Maria Goretti, Gennep

De Maria Goretti-school is een fijne, betrokken basisschool waar het kind en zijn ontwikkeling centraal staat. Wij werken met veel inzet en enthousiasme aan de onderwijsinhoudelijke verbetering van onze school. Zo is onze leerlingenzorg goed georganiseerd en werken wij in alle groepen met groepsplannen, weektaken en maken wij gebruik van coöperatief leren.
Wij hebben oog voor de individuele leerbehoeften van kinderen en werken opbrengstgericht. Onze school is gehuisvest in een prachtig gebouw met veel ruimte en een groot afgesloten schoolterrein.
Onze leermiddelen, zoals methodieken, smartboards en computers, zijn modern en up to date. 
 
Wij hechten grote waarde aan:
  • Een fijne en plezierige sfeer,
  • Onderling respect en vertrouwen,
  • Een prettig en veilig werk- en leefklimaat,
  • Kwalitatief verantwoord en goed onderwijs,
  • Ontwikkeling van de eigen identiteit met aandacht voor alle culturen
Ons motto: "Bij ons is leren leuk … wie weet hoe groots jij wordt"
 
Wij hebben er in alle groepen van de school voor gekozen gecombineerd onderwijs aan te bieden. Op deze wijze kunnen wij beter inspelen op de individuele verschillen en leerbehoeften van onze leerlingen, krijgen kinderen in kleinere groepen instructie en leren zij al op jonge leeftijd zelfstandig te werken.
Dit heeft in alle groepen geleid tot een goed klassenmanagement.
Onze groepen zijn niet groot wat tegemoet komt aan de aandacht en zorg voor onze leerlingen.

Onze deur staat altijd open!
 
Fotoalbum