Waar wij voor staan

Welke opdracht stellen wij onszelf?

Het team van Maria Goretti stelt zichzelf het doel kinderen goed toe te rusten voor de toekomst. Op onze school leggen we de basis om ze later gelukkig te laten worden, zelfstandig te laten functioneren en hun steentje bij te dragen aan onze maatschappij. Daarom willen we hun talenten optimaal tot ontplooiing laten komen. Wij begeleiden de kinderen gedurende hun schoolloopbaan met als doel elk kind de beste versie van zichzelf te laten worden.

 

Waarin geloven wij?   

Welbevinden voorop Samen zorgen we ervoor dat iedereen zich prettig voelt op school. Pas dan komen kinderen tot leren. We hebben oog en oor voor elkaar vanuit een positieve grondhouding. Er is op onze school veel aandacht voor de ontwikkeling van sociale competenties. Kinderen leren om te gaan met zichzelf en anderen, beslissingen te nemen en conflicten op te lossen.

Op onze school: Richten wij ons onderwijs zo in dat kinderen succeservaringen op kunnen doen. Maken we leren leuk en hebben we plezier! · Laten we kinderen meedenken en meebeslissen over wat zij leren en doen

Sterke basisvaardigheden Goed ontwikkelde basisvaardigheden in rekenen en taal vergroot de kansen van kinderen voor de toekomst. Daarom leggen wij hier onze focus en werken wij doelgericht. Hierbij volgen wij de ontwikkeling van leerlingen op de voet en verzorgen wij voor ieder een passend leerstofaanbod.

Op onze school: Zijn de landelijk geldende kerndoelen uitgangspunt van onze lessen (deze geven aan wat leerlingen aan het eind van hun basisschoolperiode moeten kennen en kunnen). Houden wij rekening met verschillen tussen kinderen en bieden wij waar nodig extra ondersteuning of uitdaging door workshops te geven. Werken kinderen regelmatig op laptops en worden ICT- toepassingen slim ingezet om gepersonaliseerd leren te kunnen realiseren

Brede talent ontwikkeling Een kind is meer dan taal en rekenen alleen. Op Basisschool Maria Goretti willen we dat kinderen zoveel mogelijk talenten van zichzelf ontdekken. Daarom is er ook aandacht voor cultuur, kunst, muziek, techniek en sport. We sluiten aan bij de natuurlijke nieuwsgierigheid en ontdekkingsdrang die ieder kind in zich heeft. En willen dat ze met een autonome, kritische en open blik de wereld in kijken vanuit een positief zelfbeeld. We oefenen in zelfstandig werken, netjes werken en plannen en organiseren. We leren ze doorzetten én grenzen verleggen.

Op onze school: Maken de leerkrachten tijd om individuele gesprekken te voeren met kinderen en voeren wij oudergesprekken waar het kind ook aan deelneemt. Maken we onze kinderen mediawijs en leren we ze al jong Engels en schaken. Is er veel aandacht voor presentatievaardigheden