Schoolgids en schoolkalender

De Schoolgids wordt in principe eens in de twee jaar bijgewerkt en geeft belangrijke inhoudelijke informatie over de school; wat wij willen met ons onderwijs, waar wij voor staan, waar onze accenten liggen. In de praktijk verschijnt de schoolgids ieder schooljaar.


 
   Klik voor de schoolgids.


De Ouderkalender is een onderdeel van de schoolgids en verschijnt ieder jaar in de laatste schoolweek. Hierin treft u schooltijden, -vakanties, planning van activiteiten, de groepsindeling en de groepsbezetting. U kunt deze downloaden of verkrijgen op de administratie van de school.

 
   
Klik voor de Ouderkalender 2017-1018
(05092017te)