Schoolgids en schoolkalender

De Schoolgids wordt in principe eens in de twee jaar bijgewerkt en geeft belangrijke inhoudelijke informatie over de school; wat wij willen met ons onderwijs, waar wij voor staan, waar onze accenten liggen. In de praktijk verschijnt de schoolgids ieder schooljaar.


 
   Klik voor de schoolgids 2018-2019


De Ouderkalender is een onderdeel van de schoolgids en verschijnt ieder jaar in de laatste schoolweek. Hierin treft u schooltijden, -vakanties, planning van activiteiten, de groepsindeling en de groepsbezetting. U kunt deze downloaden of verkrijgen op de administratie van de school.

 
   
 Klik voor de ouderkalender 2018-2019
(08102018te)